Information


Ejerforeningen drives af en bestyrelse valgt på den årlige generalforsamling. Foreningen er veldrevet, har god økonomi og fokus på et værne om bebyggelsen, økonomien og ansvarlig drift. Foreningen samarbejder med en professionel ejendomsadministrator. Generalforsamling afholdes i maj.


Som beboer på Dronningelunden nyder man godt af en rækkke ydelser, som varetages af foreningen: Vicevært, gartner, snerydning, parkeringstilsyn m.m. Derudover har vi fælles arbejdsdag og en række sociale events.Bestyrelsen:


Ejerforeningens bestyrelse består p.t af: